GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni, bu siteyi, PORTY mobil uygulamasını veya site, mobil uygulama aracılığıyla ya da bu siteyle ve mobil uygulamayla bağlantılı olarak sağlanan hizmetler sonucunda bu hizmetlerden faydalanan kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır.

 

https://www.porty.tech/, SARAY MAH. KÜÇÜKSU CAD. ANTASYA NO: 64 A İÇ KAPI NO: 125 ÜMRANİYE/ İSTANBUL  adresinde kayıtlı PORTY SMART TECH TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin bir hizmetidir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi Porty Smart Tech Teknoloji Anonim Şirketi olup, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında “PORTY” olarak anılacaktır.

 

Sitemizdeki hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Poitikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bizimle paylaştığınız her türlü bilgiyi korur, işler, kullanır ve saklar.

İşlenen kişisel verilerin bir kısmı, doğrudan üyelik veya profil oluşturma sırasında ya da  daha sonra Kullanıcı tarafından sağlanmaktadır. Bir kısım kişisel veri ise otomatik yollarla elde edilmektedir. Kullanıcı’nın doğrudan PORTY ile paylaştığı bilgiler şunlardır:

 

Kullanıcının doğrudan sağlamadığı ancak otomatik yollarla elde edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler şunlardır:

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kullanıcıların üyelik veya profil oluşturma sırasında paylaşmış olduğu bilgiler, üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi ve gerektiğinde tarafımızca Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır. Kullanıcıların kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işlenmektedir.

 

 

için de bu veriler Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.

Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı durumunda kişisel veriler kullanıcıların ayrıca/tekrar rızası alınmadan işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

ÇEREZLERİN (COOKIES) TOPLANMASI VE KULLANIMI

Site ziyaret edildiğinde "cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar Kullanıcı’nın sitenin kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra da kullanılabilir. Bir çerezin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü PC’ye özgüdür ve IP adresi, PC’nin web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla Kullanıcı’ya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler anonimdir. Kişiye ait değil, bilgisayara aittir.

Çerez verilerinden, web sitesinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitesinin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır. Bu, verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini, keyifli ve yenilikçi bir çevrimiçi (online) deneyim sunulmasını mümkün kılar.

Dijital platformda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz toplanabilir, toplanan veriler kanuna uygun olarak işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir. Web sitesinin kullanılması halinde işbu gizlilik politikası kabul edilmiş sayılacaktır.

Bilgisayarın ayarları değiştirilerek bu bilgiler silinebilir ya da bloke edilebilir Bu bilgiler silinir ya da bloke edilirse, internet sitesinin bazı özelliklerinden yararlanılamayabilir.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca, bu süreleri aşmamak şartıyla saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen süreler sınırınca saklanmaktadır. Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla PORTY’nin meşru menfaatlerinin gerektirmesi durumunda kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması durumunda kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde PORTY tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kullanıcıların kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:

İnternet sitesinin el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

KULLANICI’NIN HAKLARI

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Porty Smart Tech Teknoloji Anonim Şirketi’dir. Kişisel veri sahibi olarak her kullanıcı, destek@porty.tech e-posta adresine mail atarak; kanunun kendisine tanıdığı hakları kullanmak, yayın ve gizlilik politikamızla alakalı bilgi almak için bizle bağlantıya geçebilir.

Kullanıcı kendisiyle ilgili:

 

 

Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI

 

Kişisel verileriniz PORTY’nin koruması altındadır. Kanun uyarınca;

 

 

Bu önlemler uygun yeni güvenlik teknolojileri ortaya çıktıkça güncellenmeye devam edecektir.

 

Gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınmasına rağmen, siteye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda PORTY’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi web sitesi üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde de PORTY söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir hukuki sorumluluk taşımayacaktır.

YASAL UYARI

Bu web sitesinde ve Porty mobil uygulamasında yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel niteliktedir ve bunlara dayanarak karar verilmemesi gerekir. PORTY bu web sitesinde ve mobil uygulamada sunulan bütün bilgilerin, web sitesine ve mobil uygulamya dahil edildiği an itibariyle, doğru olması için çalışmakta, fakat bunların doğru olduğuna dair garanti vermemektedir.

Bu bilgilere ya da tavsiyelere dayanarak verilen kararların sonuçlarından, uğranılabilecek zarar, ziyandan PORTY sorumlu değildir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu web sitesinde ve Porty mobil uygulamasında telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan yazı, fotoğraf, diğer görsel öğeler ve ses öğeleri gibi içerikler bulunmaktadır. Telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının tamamı PORTY mülkiyetindedir.

PORTY bu web sayfasının ve mobil uygulamasının kullanım koşullarında ve yukarıda yer alan yasal uyarıda zaman zaman değişiklikler yapabilir.

Bu web sitesine ve Porty mobil uygulamasına girerek o an için geçerli olan koşulları ve yasal uyarıyı kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları ve yasal uyarı kontrol etmeniz gerekir.

WEB SİTESİNDE VE MOBİL UYGULAMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI/WEB SİTESİNİN VE MOBİL UYGULAMANIN FAALİYETİ

PORTY her zaman için bu web sitesinin ve Porty mobil uygulamasının formatında ve içeriğinde değişiklik yapabilir.

https://www.porty.tech/ ve Porty uygulaması içeriğin güncellenmesi ya da başka nedenlerle destek ya da bakım çalışmaları sırasında bu web sitesi ve mobil uygulama faaliyeti askıya alınabilir, PORTY her zaman için, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu web sitesinin ve mobil uygulamanın erişimine son verme hakkına sahiptir.

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER

PORTY, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik kazanır.

YETKİLİ MAHKEME

Bu koşullar T.C yasalarınca belirlenen hükümlere tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Porty Smart Tech Teknoloji Anonim Şirketi (PORTY)

Saray Mah. Küçüksu Cad. Antasya No: 64 A

İç Kapı No: 125

Ümraniye/ İstanbul